skansensidzina@bystra-sidzina.pl

BIP

501 597 208

Projekt „Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”

Instytucja Kultury
Gminy Bystra-Sidzina

Konkurs fotograficzny


Protokół 1/2015

z konkursu fotograficznego p.n. „Stara najciekawsza architektura drewniana na terenie gminy Bystra-Sidzina”. Organizowanego przez Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej.

W konkursie wzięły udział 3 osoby, dwoje dzieci w wieku szkolnym oraz jedna osoba dorosła. Uczestnicy przygotowali prace w/g regulaminu.

 

Komisja konkursowa w składzie:

Jadwiga Czarny – dyrektor GOKPTiS Bystra-Sidzina

Stanisława Czarna-dyrektor Skansenu w Sidzinie

Kinga El Rhazouani – etnograf w Skansenie w Sidzinie

 

Dokonała weryfikacji prac i postanowiła przyznać:

 w kategorii dzieci i młodzież od 10 do 16 lat

II miejsce: Aleksandra Lipka

III miejsce: Szymon Trzop

 w kategorii dorośli od 17 lat

II miejsce: Tadeusz Uczniak

Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pieniężne za potwierdzeniem odbioru.

 

 

                                                  WYSTAWA POKONKURSOWA FOTOGRAFII 

 


S-MKL 200315