skansensidzina@bystra-sidzina.pl

BIP

501 597 208

Projekt „Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”

Instytucja Kultury
Gminy Bystra-Sidzina

“POZNAJEMY I PROMUJEMY TWÓRCZOŚĆ LUDOWĄ PODBABIOGÓRZA KULTYWUJEMY POPRZEZ ORGANIZOWANE WARSZTATY” – PROJEKT “DZIAŁAJ LOKALNIE”


Zielona linia PAFW Dzialaj lokalnie ARFP

Dofinansowano ze środków Programu „

Działaj Lokalnie IX”

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie przy
Babiogórskim Stowarzyszeniu Zielona Linia w Stryszawie


S-MKL 171015