skansensidzina@bystra-sidzina.pl

BIP

501 597 208

Projekt „Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”

Instytucja Kultury
Gminy Bystra-Sidzina

Plan działaności na 2022 rok.

SKANSEN W SIDZINIE – MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

 

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

–  plan pracy na 2022 rok.

 

Instytucja kultury Gminy Bystra-Sidzina, jaką jest Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej zamierza w 2022 roku prowadzić działalność w zakresie gromadzenia i udostępniania zbiorów, prowadzenia działań edukacyjnych, warsztatowych, imprez i działań prezentujących rodzimą kulturę   i tradycje naszych terenów, oraz działania promujące jednostkę poprzez organizację:

 

 1. WYSTAW STAŁYCH:

 

Utrzymanie we właściwym stanie, konserwację oraz rozwijanie w miarę potrzeb i możliwości następujących wystaw stałych:

 

 1. CHAŁUPA BANSIKA (kurna chałupa) z 1807 roku,
 2. CHAŁUPA ANNY KOZIOŁ (chałupa Trutego) z 1901 roku,
 3. CHAŁUPA WÓJTA MAJA (Kostkowioka) z II połowy XIX wieku,
 4. KUŹNIA DREWNIANA (Trzopa) z XIX wieku,
 5. MŁYN DREWNIANY (Hajosów) z początku XX wieku,
 6. DZWONNICA LORETAŃSKA z 1937 roku,
 7. SPICHLERZ („górka”) z 1897 roku,
 8. CHAŁUPA ZAGRODOWA z końca XIX wieku,
 9. PLENEROWA WYSTAWA RZEŹB – POSTACIE Z PODAŃ I LEGEND,
 10. WOZY I SPRZĘTY GOSPODARCZE,
 11. MAKIETA UKAZUJĄCA POCZĄTKI WSI SIDZINA,
 12. MAKIETA UKAZUJĄCA ZAGRODĘ SOŁTYSA,
 13. WYSTAWA PRAC TWÓRCÓW LUDOWYCH ZRZESZONYCH W STOWARZYSZENIU TRADYCJA I NATURA.

 

 1. WYSTAW CZASOWYCH:

 

 1. Kwiecień-sierpień „Dawne środki transportu” – wystawa fotograficzna.

 

 1. Styczeń – Grudzień „Pszczelarstwo jako część dziedzictwa” – dawne sprzęty pszczelarskie.

 

 1. Czerwiec „Najpiękniejszy Wianek z Ostatniego Nieszporu” – wystawa pokonkursowa.

 

 1. Lipiec – Grudzień „Sidzińskie wesele” – wystawa fotograficzna.

 

 

III. GROMADZENIE ZBIORÓW I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW:

 

– gromadzenie i opracowywanie zbiorów w szczególności z historii – zbiory obejmujące materialne      i duchowe ślady działalności człowieka, w szczególności upamiętniające wydarzenia i postacie związane z dziejami Sidziny i Bystrej Podhalańskiej (m.in. dokumenty, fotografie, mapy, pieczęcie),

 

– gromadzenie zbiorów w zakresie etnografii – zbiory obejmujące elementy kultury materialnej grupy etnograficznej zamieszkałej w przeszłości i obecnie na terenie gminy Bystra-Sidzina.

 

 1. LEKCJI TEMATYCZNYCH I MUZEALNYCH DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH GRUP ZORGANIZOWANYCH:

 

– „od ziarenka do chleba” – pieczenie tradycyjnego chleba lub placków na blasze,

 

– „jak to ze lnem było”,- opowieść o historii uprawy i obróbki lnu

 

– malowanie na szkle – malowanie obrazów z wykorzystaniem tradycyjnych technik i wzorów,

 

– „tradycyjne kwiaty z wiejskiego ogródka” – warsztaty z poznawania roślin i ich malowanie,

 

– „magia roślin” (rośliny o właściwościach leczniczych i magicznych) z wykorzystaniem ścieżek edukacyjnych.

 

 

 1. KONKURSÓW:

 

– CZERWIEC – konkurs na „Wianek z ostatniego nieszporu”,

 

– CZERWIEC – konkurs fotograficzny obrazujący „Cztery pory roku”,

 

– LISTOPAD – konkurs plastyczny związany z odzyskaniem niepodległości.

 

 

 1. IMPREZ:

 

– MAJ – Ogólnopolska Noc Muzeów – „Nocne zwiedzanie Skansenu w Sidzinie”,

 

– MAJ – Ogólnopolska akcja „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”,

 

– MAJ- majówki w Skansenie

 

– SIERPIEŃ – „MIĘDZY DAWNYMI A NOWYMI CZASY” cykliczna impreza plenerowa            w Skansenie w Sidzinie – MKL,

 

– WRZESIEŃ – „Jesienne smaki dawnej wsi”- impreza plenerowa w Skansenie w Sidzinie – MKL,

 

– WRZESIEŃ – „Dzień Pamięci Narodowej”,

 

– WRZESIEŃ – Europejskie Dni Dziedzictwa w Skansenie w Sidzinie,

 

– PAŹDZIERNIK – Zakończenie sezonu turystycznego,

 

– PAŹDZIERNIK – „Wspomnienie Świętego Jana Pawła II” w kościele parafialnym w Sidzinie,

 

– 11 LISTOPADA-  Rodzinny Rajd Rowerowy z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości

 

– ORAZ INNE STOSOWNIE DO POTRZEB.

 

VII. WARSZTATÓW, POSIADÓW:

 

– SIERPIEŃ – warsztaty ziołolecznictwa,

 

– WRZESIEŃ – warsztaty malowania na szkle

 

– PAŹDZIERNIK – LISTOPAD – warsztaty- śpiewu tradycyjnego „Tak śpiewała moja babka” (stare piosenki i przyśpiewki).

 

Przez cały rok stosownie do potrzeb organizowane będą „ Wieczorne opowieści”- spotkanie                    z niesamowitymi historiami opowiadane wieczorem.

                                                                                                        

Przez cały rok, stosownie do potrzeb organizowane będą warsztaty z pieczenia placków na blasze i warsztaty plastyczne, oraz warsztaty pieczenia chleba.

 

W okresie całego roku stosownie do potrzeb grup zorganizowanych prowadzone będą zajęcia dla dzieci – plastyczne, kulinarne, ruchowe, dawne opowieści itp.

 

Przez cały rok stosownie do potrzeb dostępne będą usługi wynajmu teren na uroczystości rodzinne

( oferta dostosowana do indywidualnych potrzeb zamawiającego ).

 

VIII. DZIAŁANIA PROMOCYJNE:

 

opracowanie i wydruk ulotek promujących Skansen oraz innych drobnych gadżetów,

 

– strona internetowa, oraz dwa profile społecznościowe Facebook,

 

– „Rocznik Babiogórski”- opracowywanie materiałów do roczników,

 

– na bieżąco materiały do biuletynu Gminy Bystra-Sidzina.

 

– prowadzenie strony internetowej jednostki i profili w mediach społecznościowych.

 

Ponadto wydawnictwa i działania promocyjne związane z realizacją projektu SKANSENOVA – tablice, aplikacja mobilna, mapki, strona internetowa projektu i wiele innych.

 

 1. ZAKUP I UDOSTĘPNIENIE MUZEALIÓW:

 

– planowane pozyskanie zbiorów stanowiących wyposażenie chałup.

 

 1. INWESTYCJE:

 

Drewniane elementy narażone na czynniki atmosferyczne uległy z czasem znacznemu uszkodzeniu – naprawy, remontu lub konserwacji na terenie Skansenu wymagają zarówno obiekty muzealne jak i muzealia nieruchome tj. całkowita wymiana drewnianego płotu na długości ok 100 metrów (najstarsza część ogrodzenia z tyłu Skansenu); wymiana belek i żerdzi drewnianych na całej długości wzdłuż głównego wejścia; wymiana poszycia kładki; wymiana gontów na dachu wiaty z grillem; wymiana rynien na chałupach Anny Kozioł i Gałki. Prace prowadzone będą stosownie do posiadanych środków.

Najpilniejsze potrzeby mające na celu poprawę estetyki, bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia;

– wymiana schodów drewnianych przed chałupą Anny Kozioł,

– generalny remont istniejącej łazienki polegający na: wymianie posadzki z zamontowaniem izolacji i podłogowej maty grzewczej, zamontowaniu 3 sztuk kabin toaletowych wraz z sanitariatami w tym jednej przystosowanej do potrzeb osób z ograniczeniami, zamontowaniu 2 sztuk umywalek, wymianie i uzupełnieniu instalacji wodnej i kanalizacyjnej,

– inwestycja – translokacja obiektu z Bystrej Podhalańskiej oraz budowa kładki przez rzekę i nowego wejścia.

 

 

 1. INNE:

 

planowany jest zakup mobilnego metalowego grilla;

 

– na początku roku przygotowanie do rozpoczęcia sezonu – gruntowne sprzątanie, odświeżenie ekspozycji, przez cały sezon utrzymanie czystości i porządku w obiektach i na terenie skansenu,

 

– współpraca z organizacjami w ramach realizowanych przez nie projektów i imprez,

 

– utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych – trawników, ogródków, ścieżek edukacyjnych i terenów leśnych, gromadzenie opału.

 

– uporządkowanie i wzbogacenie istniejących wystaw stałych oraz utworzenie nowych ekspozycji,

 

– po zakończeniu sezonu – gruntowne sprzątanie, konserwacja i zabezpieczanie eksponatów i budynków przed zimą.

 

 

 

Sidzina, 02 lutego 2022 r.