skansensidzina@bystra-sidzina.pl

BIP

501 597 208

Projekt „Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”

Instytucja Kultury
Gminy Bystra-Sidzina

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM.

FW Konkurs Ślad tradycji w skansenach małopolskich materiały dla Partnerów

 

Muzeum Okręgowe w Tarnowie wraz z partnerami projektu „Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” zapraszają do udziału w konkursie  „Ślad tradycji w skansenach małopolskich”. Tematem tegorocznej, drugiej już edycji Konkursu jest: „Tradycyjny motyw zwierzęcy w zdobnictwie i sztuce ludowej Małopolski”.

Przedsięwzięcie ma na celu ukazanie bogactwa tradycyjnego zdobnictwa Małopolski, gdzie inspiracją jest motyw zoomorficzny. Jest to wzór często spotykany w twórczości ludowej, posiadający liczne lokalne odmiany i warianty. Występuje on zarówno jako główny temat wiejskiej sztuki, jak i element zdobniczy rzemiosła i wytwórczości. Reprezentowany jest w tradycyjnych wyrobach garncarskich, zabawkarskich, kowalskich, snycerskich, plastyce obrzędowej, wycinankarstwie, pamiątkarstwie. Niekiedy pojawia się w zdobnictwie zewnętrznych ścian domów, zdobnictwie wnętrz i ich wystroju. W sztuce ludowej jest także obecny jako osobny temat malarski. Najczęściej spotykane są motywy ptaków (pawie, koguty, bociany, „ptaszki”, papugi, orły), zwierząt domowych (koty, koniki, baranki, owieczki) oraz zwierząt leśnych jak np. jelenie, sarny, misie/niedźwiadki, kozice. Niekiedy pojawiają się też motywy owadów (motyle, pszczoły, ważki).

Konkurs skierowany do dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego zwiedzających skansenowsko-muzealne ekspozycje, uczestników spotkań, warsztatów, lekcji muzealnych, plenerów realizowanych w skansenach biorących udział w projekcie „Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

W ramach zgłoszenia uczestnicy mają za zadanie wykonać i dostarczyć samodzielnie przygotowaną: pracę plastyczną o tematyce: „Zwierzęta w twórczości ludowej Małopolski”, oraz prezentację multimedialną odwołującą się do tej samej problematyki.

Zgłoszenia można przesyłać do dnia 10 października 2023 r. na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej: Muzeum Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu (e-mail: zalipie@muzeum.tarnow.pl), Muzeum Dwór w Dołędze (dolega@muzeum.tarnow.pl).

 

lub innych skansenów biorących udział w projekcie. Są to:

  • Sądecki Park Etnograficzny, Oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu;
  • Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej;
  • Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej;
  • Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie;
  • Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku, Oddział Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach;
  • Zagroda Maziarska w Łosiu, Oddział Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach;
  • Muzeum Regionalne PTTK im. Władysława Kowalskiego w Dobczycach.

 

Szczegółowy regulamin Konkursu znajduje się na stronie: www.skansen-sidzina.pl