skansensidzina@bystra-sidzina.pl

BIP

501 597 208

Projekt „Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”

Instytucja Kultury
Gminy Bystra-Sidzina

…” Gdzie słyszysz śpiew tam wstąp, tam dobre serca mają, bo ludzie źli, wierzaj mi Ci nigdy nie śpiewają”… Niech ta myśl Goethego będzie naszym mottem.
ZNAJDŹ SPISZ TEKST STAREJ PIEŚNI! WSPÓLNIE MOŻEMY OCHRONIĆ NASZĄ KULTURĘ!
ZACHĘCAMY DO PRZESŁANIA STARYCH ŚPIEWANYCH W DOMACH PIEŚNI, PIOSENEK PRZYŚPIEWEK! „ŚPIYWANIE MOJE BABKI”

Szanowni Państwo, Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej bardzo serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w tworzeniu niezwykłej publikacji pn. „Śpiywanie moje babki”. Ma ona na celu zgromadzenie, opracowanie i wydanie śpiewanych dawniej piosenek , ballad czy też nabożnych pieśni. W czasach kiedy nie istniał żaden przejaw tzw. kultury masowej śpiewanie zarówno to domowe podczas różnych uroczystości jak i przy pasieniu krów, było jak najbardziej naturalne. Wynikało z potrzeby serca i polegało niejednokrotnie na wyśpiewaniu tego, co cieszy bądź boli gdzieś we wnętrzu – na wyśpiewaniu życia. Dawny śpiew ludowy to wielka dawka przeżyć, emocji, historii i opowieści. To często dowcip i żart towarzyszący różnym uroczystościom. To wreszcie chwała Boża – jedyne w swoim wydźwięku i rodzaju pieśni śpiewane odpowiednio na daną porę roku liturgicznego czy dnia z prostym rymem i tekstem w charakterystycznym dla śpiewu wiejskiego zawodzącym wydaniu. Za pomocą pieśni nasi przodkowie sławili wszechmoc Najwyższego i oddawali hołd Najświętszej Panience.
Dawne domy rozbrzmiewały śpiewem głównie naszych babć, ale także mężczyźni bardzo chętnie i pięknie śpiewali. Śpiew, a zwłaszcza ładny głos i zdolności były postrzegane jako niewątpliwy dar od Boga, ale śpiewali wszyscy bo była to jedna z niewielu form rozrywki w dawnych czasach. Podczas zwykłych domowych czynności śpiewano przeróżne pieśni i piosenki, wiele z nich pozostało w pamięci tych którzy wtedy byli dziećmi.
Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej zwraca się zatem z prośbą do młodszych członków rodzin. BARDZO PROSIMY ZAPYTAJCIE STARSZYCH O ŚPIEWANE DAWNIEJ PIOSENKI, PRZYŚPIEWKI SPISZCIE TEKSTY, KTO UMIE MOŻE SPISAĆ CZY NAGRAĆ MELODIĘ A NASTĘPNIE PRZEŚLIJCIE JE DO SKANSENU.
Pragniemy ochronić i zachować dawniej śpiewane utwory, zależy nam na tym by były o różnej tematyce i z różnych czasów a im dawniejsze tym lepiej. Bardzo prosimy o dostarczenie zebranych materiałów do skansenu może to być osobiście, elektronicznie na adres email: skansensidzina@interia.pl lub za pośrednictwem profilu FB: Skansen Sidzina. Z zebranych materiałów opracujemy wydawnictwo – śpiewnik, który będzie zawierał teksty pieśni, piosenek, przyśpiewek, opis tradycji i obyczajów okraszanych stosownym śpiewaniem oraz wiele innych ciekawych historii ściśle związanych z naszą historią i kulturą. Dzięki Państwa zaangażowaniu powstanie mamy nadzieję bardzo ciekawy zbiór – przypomnienie dawnych dziejów, czasów kiedy muzyka i śpiew towarzyszyły każdej chwili życia a repertuar był odpowiednio dobrany do okazji.
Przypomnijcie sobie i przysyłajcie do skansenu Wasze ulubione czy znane Wam lecz już zapomniane utwory. Liczymy na zaangażowanie i udział w tym niezwykłym przedsięwzięciu, niech każdy z nas czuje się odpowiedzialny za zachowanie tego co najcenniejsze i ochronę naszego dziedzictwa, by mogły z niego korzystać następne pokolenia. Na piosenki czekamy do końca roku 2020.