skansensidzina@bystra-sidzina.pl

BIP

501 597 208

Projekt „Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”

Instytucja Kultury
Gminy Bystra-Sidzina

Konkurs „Kultura i folklor Podbabiogórza”

Serdecznie zapraszamy do Skansenu w Sidzinie w dniu 08 września ( niedziela) od godz 12.00 bedzie tardycyjnie i muzycznie. W tym dniu też w ramach ” Europejskich Dni Dziedzictwa” będzie możliwość bezpłatnego zobaczenia ekspozycji.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” zaprasza Zespoły Regionalne działające na obszarze 9 gmin Podbabiogórza tj.: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów Gmina, Jordanów Miasto, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Zawoja, Zembrzyce do udziału w konkursie „Kultura i folklor Podbabiogórza”. Konkurs odbędzie się podczas „Europejskich Dni Dziedzictwa” w Skansenie – Muzeum Kultury Ludowej – w Sidzinie – w dniu 08 września 2019 r., od godz. 12.00

Celem konkursu jest ochrona tradycji folkloru podbabiogórskiego, kultywowanie i poszanowanie dziedzictwa Podbabiogórza, zaszczepienie szacunku i umiłowania kultury ludowej oraz stworzenie możliwości artystycznej konfrontacji i wymiany doświadczeń.

W konkursie mogą brać udział zespoły regionalne prezentujące wyłącznie folklor regionu podbabiogórskiego i działające na terenie 9 gmin Podbabiogórza tj. Budzów, Bystra – Sidzina, Jordanów Gmina, Jordanów Miasto, Maków Podhalański, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja, Zembrzyce.

Zespoły zainteresowane udziałem w konkursie zobowiązane są do złożenia karty zgłoszeniowej. Do konkursu można zgłaszać zespoły w III kategoriach:

I. Zespoły dziecięce

II. Zespoły młodzieżowe

III. Zespoły dorosłe

Gmina może wytypować do konkursu wyłącznie jeden Zespół, jako reprezentanta gminy. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego Zespołu z danej gminy o udziale w konkursie decyduje data zgłoszenia.

Zgłoszenia przyjmowane są do 02 września 2019 r. w Biurze Zarządu Stowarzyszenia przy ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka.

Regulamin i Karta zgłoszenia dostępne są na stronie https://www.bystra-sidzina.pl/…/konkurs-kultura-i-folklor-p… a także www.lgdpodbabiogorze.pl oraz na tablicach informacyjnych w gminach obszaru działania Lokalnej Grupy Działania.