skansensidzina@bystra-sidzina.pl

BIP

501 597 208

Projekt „Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”

Instytucja Kultury
Gminy Bystra-Sidzina

Konsultacje społeczne.

W dniu 20 kwietnia w Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi obyło się pierwsze z szeregu planowanych spotkań. Były to konsultacje społeczne połączone z warsztatami  dotyczące wpisu kultury góralskiej na krajową listę dziedzictwa niematerialnego dla grup Górali Babiogórskich i Orawskich. Obrady przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze wśród przedstawicieli zespołów regionalnych, instytucji kultury, stowarzyszeń, Związku Podhalan i regionalistów. W czasie spotkania wybrano depozytariuszy wpisu dla dwóch grup, zostali nimi Wojciech Kubasiak i Marcin Kowalczyk. Zakres który mógłby obejmować wniosek mający na celu umieszczenie kultury góralskiej na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa jest bardzo obszerny. Gdyż wiele zjawisk które występowały i są żywe do dziś nadaje się do wpisu są to : wszelkie aspekty życia rodzinnego – tradycyjne zajęcia, obrzędy towarzyszące uroczystościom, dom jako przestrzeń życia rodziny i sfera sacrum . Rok obrzędowy i związane z nim zwyczaje, Funkcje i różnice stroju ludowego. Całokształt kultury ludowej w tym gwara, muzyka, śpiew, taniec. Sztuka i rzemiosło ludowe. Kuchnia z tradycyjnymi potrawami. Medycyna ludowa. Gospodarstwo rolne i praca w lesie. Zachowania społeczne pielęgnujące rodzimą tradycję i kulturę. Wszystko po to by ocalić i uchronić przed zmianami różne aspekty kultury górali jako takich z podkreśleniem różnic etnicznych pomiędzy poszczególnymi regionami.