skansensidzina@bystra-sidzina.pl

BIP

501 597 208

Projekt „Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”

Instytucja Kultury
Gminy Bystra-Sidzina

Nowy obiekt w skansenie.

Od lata 2022 realizowana jest na terenie skansenu inwestycja polegająca na translokacji budynku mieszkalnego z Bystrej Podhalańskiej i rekonstrukcji na terenie skansenu. Inwestycja wsparta zostanie środkami zewnętrznymi pozyskanymi z PROW za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Podbabiogórze na projekt pn. ” Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę skansenu i utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej”. Powstanie dodatkowego obiektu i towarzyszących mu urządzeń rekreacyjnych umożliwi organizację wystaw oraz stworzenie nowej oferty muzeum wzbogaconej o organizację szkoleń, konferencji, spotkań.