skansensidzina@bystra-sidzina.pl

BIP

501 597 208

Projekt „Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”

Instytucja Kultury
Gminy Bystra-Sidzina

Przygotowania do seminarium projektu Skansenova

Wizyta Orawa TV w naszym Skansenie zawsze zwiastuje coś ciekawego.🧐
Tym razem ekipa przybyła do nas wraz z Panią Dyrektor Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej mgr Marią Dominką Wachałowicz-Kiersztyn, koordynatorem seminarium i wystawy czasowej o charakterze naukowo edukacyjnym pn. “TYPY ZAGRÓD W MAŁOPOLSKICH MUZEACH – od realizacji do edukacji”. Celem wizyty było nagranie materiałów do seminarium, które stanowi część projektu SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu. Seminarium w tym wyjątkowym czasie zorganizowane będzie w formie online. Zgodnie z wytycznymi każde partnerskie muzeum ma za zadanie opracowanie informacji dotyczących rodzajów zagród typowych dla danego terenu oraz przedstawienie oferty edukacyjnej skierowanej zwłaszcza do przedstawicieli młodego pokolenia.
O terminie semiarium poinformujemy w najbliższym czasie ❄️❤️