skansensidzina@bystra-sidzina.pl

BIP

501 597 208

Projekt „Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”

Instytucja Kultury
Gminy Bystra-Sidzina

Z WIZYTĄ W MALOWANEJ WSI.

16 listopada w Zalipiu w Zagrodzie Felicji Curyłowej- jednym z oddziałów Muzeum Okręgowego w Tarnowie, odbyła się jedna z cyklu konferencji z udziałem przedstawicieli skansenów z terenu Małopolski  biorących udział  w projekcie „Skansenova- systemowa opieka na d dziedzictwem w Małopolskich Muzeach na Wolnym Powietrzu”. Tym razem tematem konferencji była „Oferta edukacyjna skansenów”. W konferencji wzięła udział delegacja i zaprezentowana została oferta edukacyjna  Skansenu w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej. Prezentując ofertę zajęć edukacyjnych realizowanych w sidzińskim skansenie na uwagę zasługuje fakt, iż wśród pozostałych instytucji sidzińskie muzeum wyróżnia różnorodność działań edukacyjnych i muzealnych zważywszy na znikome możliwości logistyczne.